top of page

Group

Public·21 members

Lovci Na Glave.pdf


The family of British explorer Benedict Allen is fearing for his life after he disappeared in the remote jungle of Papua New Guinea where he was searching for a lost tribe of Jaifo for a documentary film by BBC. The Jaifo tribe is known as headhunters who practice the ritual of decapitating their enemies and preserving their skulls, according to the Daily Telegraph.


Lovci Na Glave.pdfBenedict Allen je odluÄio da ponovo poseti Jaifo pleme nakon 30 godina, jer je Åeleo da snimi dokumentarac o njihovom naÄinu Åivota i kulturi. Jaifo su jedno od retkih plemena na svetu koje nema nikakav kontakt sa spoljnim svetom i koje Åivi u izolaciji u planinskom podruÄju Papue Nove Gvineje. Allen je prvi put upoznao Jaifo 1983. godine, kada je sa njima preÅao Centralni planinski lanac, Åto je jedini zabeleÅeni sluÄaj takvog poduhvata.


Allen je putovao bez telefona ili GPS ureÄaja, jer je smatrao da bi to naruÅilo njegovu vezu sa plemenom i prirodom. On je na svom sajtu napisao da Äe iznajmiti helikopter koji Äe ga ostaviti na napuÅtenoj misijskoj stanici Bisorio, odakle Äe pokuÅati da sastavi malu grupu i krene ka mestu gde Åive Jaifo. On je rekao da ne zna kako Äe se vratiti i da se nada da Äe ga Jaifo ponovo pomoÄi. On je takoÄe rekao da ne zna kakvu Äe dobrodoÅlicu dobiti od plemena, koje ga je prvi put doÄekalo sa pokazivanjem svojih lukova i strela.


MeÄutim, Allen nije uspeo da se vrati na vreme u Port Moresbi, glavni grad Papue Nove Gvineje, gde je trebalo da uhvati let za Hong Kong i odrÅi predavanje u Kraljevskom geografskom druÅtvu. Njegova porodica i prijatelji su bili zabrinuti za njegovu sudbinu i apelovali na vlasti da ga pronaÄu. Nakon nekoliko dana neizvesnosti, Allen je pronaÄen Åiv i zdrav na udaljenom aerodromu u ratnoj zoni izmeÄu plemena. On je Äekao spasilaÄki helikopter koji Äe ga prebaciti u bezbednije podruÄje. Njegova sestra Katie je rekla da je veoma sreÄna Åto je njen brat na sigurnom i da se raduje Åto Äe ga uskoro videti. 0efd9a6b88


https://www.monicadesantis.com/group/gruppo-narcisisti-e-demoni/discussion/d7077504-c6c8-44eb-8be9-106ef04e695a

https://www.twinsprod.com/group/groupe-de-twinsprod/discussion/79760ae2-5786-4807-b825-c0607b8b244c

https://www.baileysluxurytravel.com/group/mysite-200-group/discussion/39883a84-491f-4e3e-843e-cc47c6ab07b8

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page